Home  >  Trainingen  >  Ouderenmishandeling/Huiselijk Geweld


Ouderenmishandeling/Huiselijk Geweld

In samenwerking met of in opdracht van met name Het Steunpunt Huiselijk Geweld verzorgen wij regelmatig interactieve bijeenkomsten rond 'Ouderenmishandeling, Huiselijk Geweld en de relatie met Dierenmishandeling'.

Wij verzorgen deze interactieve bijeenkomsten in de ouderenzorg, de verpleegtehuizen, de thuiszorg, t.b.v. netwerkbijeenkomsten, t.b.v. studenten van een zorgopleiding in Utrecht, etc.

Tijdens de bijeenkomsten spelen trainingsacteurs situaties uit de praktijk door middel van regietheater en illustratiescènes.  Dit in interactie met het publiek.

Doel van onze interactieve bijdrage is deze problematiek bespreekbaar te maken en bewustwording, herkenning en erkenning te bewerkstelligen. De bijeenkomsten worden zeer goed ontvangen. Het publiek, met regelmaat ook oudere deelnemers, doet actief mee.

In de interactieve regiescènes en illustratiescènes, gespeeld door de acteurs van Bureau Hetsen & Visschers, besteden we o.a. aandacht aan:  

  • de minder herkenbare vorm(en) van ouderenmishandeling 
  • het verborgen leed; leed dat het gevolg is van verwaarlozing, pesten, opsluiten van bijvoorbeeld een demente oudere om boodschappen te kunnen doen, financiële uitbuiting e.d.
     

Wilt u oudermishandeling/huiselijk geweld ook onder de aandacht brengen in uw organisatie of regio?
Bel of mail ons voor meer informatie.

 

Naam
E-mail
Telefoonnummer
Uw vraag of reactie
Verificatie code*
 

* De verficatie code is: 09636

'Late Night' Show
Op een ontspannen en interactieve wijze uw onderwerp of thema onder de aandacht brengen? Denk dan eens aan een show à la ‘Late Night'!... meer >

Laaggeletterdheid
Weet jij waar je laaggeletterdheid aan kunt herkennen?... meer >

Leren omgaan met mondige ouders à la Luizenmoeder?
Die vinden we niet raar, we vinden ze alleen maar heel bijzonder.... meer >

Waarom storytelling werkt?
Een persoonlijk verhaal verbindt en raakt. Storytelling kun je leren. Leren hoe het jouw verhaal wordt! ... meer >