Home  >  Trainingen  >  WMO trainingen


Wilt u de beste WMO consulenten aannemen?

Heeft u als WMO consulent wel eens te maken met moeilijke en lastige situaties en aanvragers?

Wilt u als WMO consulent uw communicatieve kwaliteiten aanscherpen rond WMO aanvragen?

Bureau Hetsen & Visschers kan u hierin ondersteunen met trainingsacteurs in de rol van Wmo aanvragers (burgers).
Een ondersteuning in uw selectiegesprek d.m.v. een passend assessment.
Of, een adequate hulpmiddel om communicatievaardigheden van WMO consulenten effectief te oefenen in diverse situaties.

Zowel voor u als gemeente maar ook voor de aanvrager is een juiste indicatiestelling voor Wmo-voorzieningen van groot belang.
Hierbij wordt veel van de WMO consulent gevraagd.
Naast vakinhoudelijke kennis zijn goede communicatieve vaardigheden een vereiste om de functie goed te kunnen vervullen.

Wmo Trainingen
Hetsen & Visschers zet daarnaast ook trainingsacteurs in bij trainingen voor Wmo afdelingen gericht op effectief communiceren.

Hierbij wordt bijvoorbeeld geoefend met:

 • Gespreksvaardigheden, waaronder LSD vaardigheden
 • Regie nemen en sturen van het gesprek
 • Advies/aanbod/boodschap helder communiceren met de aanvrager
 • Ingaan op de emotie en situatie bij de aanvrager. Contact maken en aandacht hebben voor de aanvrager.
 • De zorgvraag duidelijk krijgen
 • Hoe voorkom je of ga je om met 'lastige' aanvragers, lastige Wmo gesprekken en/of grensoverschrijdend gedrag?

Daarnaast verzorgen wij voor gemeenten:

 • bij de selectieprocedure van WMO consulenten (nieuwe stijl) een bijdrage binnen de selectiegesprekken.
 • Interactief regietheater voor WMO consulenten, bedrijven en organisaties die
  hiermee verbonden zijn
 • dagvoorzitterschap


Wilt u meer weten, bel of mail ons gerust.
Wij denken graag met u mee.
En doen een aanbod passend bij uw vraag en organisatie.

Naam
E-mail
Telefoonnummer
Uw vraag of reactie
Verificatie code*
 

* De verficatie code is: 11473

'Late Night' Show
Op een ontspannen en interactieve wijze uw onderwerp of thema onder de aandacht brengen? Denk dan eens aan een show à la ‘Late Night'!... meer >

Laaggeletterdheid
Weet jij waar je laaggeletterdheid aan kunt herkennen?... meer >

Leren omgaan met mondige ouders à la Luizenmoeder?
Die vinden we niet raar, we vinden ze alleen maar heel bijzonder.... meer >

Waarom storytelling werkt?
Een persoonlijk verhaal verbindt en raakt. Storytelling kun je leren. Leren hoe het jouw verhaal wordt! ... meer >