Home  >  Trainingen  >  Onderwijs  >  Oudergesprekken

Oudergesprekken                                                                                                                    

Communiceren met ouders

In de training of workshop 'Oudergesprekken' van
Bureau Hetsen en Visschers komen diverse invalshoeken aan bod. Wij belichten verder diverse onderwerpen en thema’s.

Op een interactieve manier, en met diverse werkvormen, gaan
we gezamenlijk aan de slag met vragen en leerwensen zoals:

 • Hoe bereid ik een oudergesprek goed voor, praktisch en inhoudelijk?
 • Welke condities zijn belangrijk voor het voeren van een goed oudergesprek? 
 • Preventief: Hoe kun je in de communicatie met ouders en leerlingen zelf een positieve invloed uitoefenen op de situatie, zodat je moeilijke en lastige situaties kunt voorkomen dan wel ombuigen naar een positieve situatie?
 • Hoe kan ik de ouder als gelijkwaardige gesprekspartner optimaal erbij
  betrekken?
 • Heb ik voldoende oog voor de ongerustheid van de ouders?
 • Communicatieve vaardigheden zijn belangrijk. Een goede luisterhouding, helder communiceren, omgaan met klachten en bezwaren, het geven van slecht nieuws.
 • Hoe structureer je een gesprek (begin, midden en einde)?
 • Hoe kan ik beter het gesprek sturen als het alle kanten opgaat?
 • Hoe communiceer ik helder mijn boodschap en hoor ik wat de ouder of het kind zegt?
 • Hoe laat je je empathie en betrokkenheid merken?
 • Ben je je als leerkracht bewust van je verbale/non-verbale houding en van je eigen attitude?
 • Grenzen stellen, hoe doe je dat?
 • Feedback geven en ontvangen.
 • Beeldvorming, omgaan met en acceptatie van verschillen, benutten van elkaars kwaliteiten.
 • Hoe moet ik reageren op een boze ouder die met een klacht komt?
 • Hoe ga ik om met de ouder die het altijd beter weet?
 • Hoe herken ik oplopende irritatie verbaal en non-verbaal?
 • Hoe om te gaan met een agressieve ouder en had ik agressie kunnen voorkomen?
   
Naam
E-mail
Telefoonnummer
Uw vraag of reactie
Verificatie code*
 

* De verficatie code is: 07076

'Late Night' Show
Op een ontspannen en interactieve wijze uw onderwerp of thema onder de aandacht brengen? Denk dan eens aan een show à la ‘Late Night'!... meer >

Laaggeletterdheid
Weet jij waar je laaggeletterdheid aan kunt herkennen?... meer >

Leren omgaan met mondige ouders à la Luizenmoeder?
Die vinden we niet raar, we vinden ze alleen maar heel bijzonder.... meer >

Waarom storytelling werkt?
Een persoonlijk verhaal verbindt en raakt. Storytelling kun je leren. Leren hoe het jouw verhaal wordt! ... meer >