Home  >  Trainingen  >  Onderwijs  >  Agressie in onderwijs en moeilijke oudergesprekken

Heeft u te maken met agressie op uw school of wilt u dit juist voorkomen?
Heeft u een teamdag of studiedag en wilt u aandacht voor dit thema?

Onze aanpak kost u weinig tijd en werkt verfrissend.
Ons motto is: '
Leren door ervaren en doen'. De eigen praktijksituaties worden als uitgangspunt genomen en afgewisseld met korte prikkelende theorie. De interactieve aanpak, het maatwerk, de inhoudelijke deskundigheid, gecombineerd met een veilige sfeer en humor, worden door de leerkrachten en docenten in het onderwijs hoog beoordeeld.  
 
Thema's en vragen die aan bod kunnen komen, zijn:

 • Hoe ga je om met lastig en agressief gedrag van ouders/ leerlingen?
 • Hoe kun je de verschillende signalen (verbaal en non- verbaal) van agressief gedrag herkennen?
 • Preventief: hoe kun je in de communicatie met ouders/ leerlingen zelf een positieve invloed uitoefenen op de situatie, zodat je moeilijke en lastige situaties en agressief gedrag kunt voorkomen dan wel verminderen?
 • Ben je je als leerkracht bewust van je verbale/ non verbale houding t.o.v. die leerling?
 • Heb je oog voor de ongerustheid van ouders?
 • Hoe kun je door een andere aanpak lastige oudergesprekken voorkomen?
 • Welke vormen van agressie kun je onderscheiden en welke aanpak is het meest effectief bij de verschillende vormen van agressie?
 • Heeft u ook wel eens moeilijke gesprekken met boze leerlingen of boze ouders?
 • Hoe vertel ik slecht nieuws aan ouders?
 • Wilt u meer zicht krijgen op interculturele verschillen en hoe te handelen?
 • Wilt u meer inzicht en handvatten in het omgaan met allochtone leerlingen en hun ouders?
 • Wilt u leren omgaan met gedrag van hoog opgeleide ouders?
            

Enkele reacties van deelnemers en directeuren:

'Mijn collega's en ik waren erg enthousiast omdat er veel bruikbare aanwijzingen, eyeopeners e.d. waren tijdens de uitvoering van de gesprekken. Het is lekker praktisch en direct bruikbaar. De theoretische kant werd tussendoor goed toegelicht met ezelsbruggetjes. Die doen het altijd goed in het onderwijs. Geen lange verhalen maar kort en krachtig'.

'Ik ben gisteren 6 directie- en teamleden van onze school tegengekomen en zonder uitzondering begonnen ze meteen met groot enthousiasme te vertellen wat een geweldige dag ze hebben gehad. Waar sommigen eerst nog zoiets hadden van: Is dat nou nodig? hoor ik nu geluiden als: wanneer zou er een terugkomdag georganiseerd kunnen worden?' 


Heeft u een andere vraag? 
Wij verzorgen voor het onderwijs trainingen op maat zoals Leidinggeven en coachen, selectiegesprekken voeren, stresssignalering, teamdagen met daarin diverse thema’s en workshops. We kunnen voor uw vraag een aanbod op maat maken.

 
Naam
E-mail
Telefoonnummer
Uw vraag of reactie
Verificatie code*
 

* De verficatie code is: 13227

'Late Night' Show
Op een ontspannen en interactieve wijze uw onderwerp of thema onder de aandacht brengen? Denk dan eens aan een show à la ‘Late Night'!... meer >

Laaggeletterdheid
Weet jij waar je laaggeletterdheid aan kunt herkennen?... meer >

Leren omgaan met mondige ouders à la Luizenmoeder?
Die vinden we niet raar, we vinden ze alleen maar heel bijzonder.... meer >

Waarom storytelling werkt?
Een persoonlijk verhaal verbindt en raakt. Storytelling kun je leren. Leren hoe het jouw verhaal wordt! ... meer >