Home  >  Trainingen  >  Onderwijs  >  Hoogbegaafde en slimme kinderen in de klas, Vorm geven aan Talentonderwijs

Training hoogbegaafde en slimme kinderen in de klas van het basisonderwijs

Talentonderwijs
Passend onderwijs, ook voor slimme en hoogbegaafde kinderen?
Ga er als leerkracht maar aan staan!

In deze training leren leerkrachten en intern begeleiders hoe je signaleert dat een kind meer nodig heeft dan het reguliere aanbod. Vervolgens krijgt uw team 7 handreikingen aangeboden om in de klas in te spelen op de onderwijsbehoefte én problemen van hoogbegaafde en slimme kinderen.

Thema's die tijdens de training aan bod komen:

 • Van intelligent tot hoogbegaafd
 • Signalering
 • Waar lopen hoogbegaafde en slimme kinderen tegen aan?
 • Waar loop je als leerkracht tegen aan?
 • De 7 uitdagingen bij de begeleiding van hoogbegaafde kinderen:   overtuigingen, motivatie, begrip en geheugen, samenwerken, onder-  en overschatten, zelfstandig werken, hiaten.

De training bestaat uit twee dagdelen.
Aan het eind van het eerste dagdeel krijgen de deelnemers gelegenheid problemen en vragen aan de orde te stellen. Bijvoorbeeld vragen die betrekking hebben op kinderen in hun eigen klas. Tijdens de tweede trainingsdag wordt gericht op deze vragen ingegaan. 

Vormgeven aan talentonderwijs
In de vervolgtraining 'Vormgeven aan talentonderwijs' wordt uiteengezet hoe binnen een school talentonderwijs op een gedegen manier kan worden opgebouwd.
Maar wèl passend bij de identiteit van de school.

Aan bod komen de volgende onderwerpen:

 • Doelstelling
 • Beleid
 • Signalering
 • Kerndoelen
 • Verrijking (verbreding/verdieping)
 • Uitvoering
 • Communicatie
 • Eigenaarschap
 • Bijsturing

Aan het eind van de training hebben de deelnemers voldoende handreikingen om talentonderwijs binnen de school op te bouwen.
Op uw school kan ook een begeleidingstraject op maat worden verzorgd. Daarbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de identiteit en wensen van de school.

Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of vul het onderstaande formulier in.

Naam
E-mail
Telefoonnummer
Uw vraag of reactie
Verificatie code*
 

* De verficatie code is: 09837

'Late Night' Show
Op een ontspannen en interactieve wijze uw onderwerp of thema onder de aandacht brengen? Denk dan eens aan een show à la ‘Late Night'!... meer >

Laaggeletterdheid
Weet jij waar je laaggeletterdheid aan kunt herkennen?... meer >

Leren omgaan met mondige ouders à la Luizenmoeder?
Die vinden we niet raar, we vinden ze alleen maar heel bijzonder.... meer >

Waarom storytelling werkt?
Een persoonlijk verhaal verbindt en raakt. Storytelling kun je leren. Leren hoe het jouw verhaal wordt! ... meer >