Home  >  Trainingen  >  Managementvaardigheden  >  Nieuwsbericht Duurzame Inzetbaarheid


Serieus werk maken van duurzaam leren noodzaak voor blijvende arbeidsparticipatie


7 juli 2011 - Met name ouderen en laagopgeleiden komen anders op steeds grotere afstand van de arbeidsmarkt te staan terwijl hun participatie dringend nodig is om de kritieke tekorten op te vangen. Alleen als er in permanente scholing wordt geïnvesteerd zullen zij daadwerkelijk in staat zijn om langer door te werken, zoals onder andere met het recent gesloten pensioenakkoord wordt beoogd.

De noodzaak voor het zojuist door Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigde Vitaliteitspakket wordt door Manpower onderschreven. In dat kader presenteerde Manpower gisteren haar nieuwe Witboek ‘Loon naar leren’. Daarin toont de uitzendorganisatie op basis van onderzoek en expertinterviews aan dat politiek, sociale partners, onderwijs, werkgevers en werknemers ten behoeve van een hogere arbeidsparticipatie en duurzame inzetbaarheid van werkenden serieus meer werk moeten maken van blijvend leren.

Kritieke tekorten
De steeds sneller verouderende kennis, gecombineerd met de ontgroening en de vergrijzing, zorgt voor kritieke tekorten op de arbeidsmarkt, die actie noodzakelijk maken. Goed en relevant opgeleid personeel is een eerste voorwaarde om als kenniseconomie de strijd aan te gaan met andere landen. Werkgevers moeten zich bovendien realiseren dat waar vroeger toegang tot financiële middelen en technologie van strategische betekenis waren, nu het menselijk kapitaal het verschil maakt. In de 'Human Age' zijn getalenteerde werknemers een schaars goed. Zij zullen steeds vaker kiezen voor bedrijven die hen de beste ontwikkelingsmogelijkheden bieden.

Flexibilisering en globalisering
"De dreigende crisis op de arbeidsmarkt, met enerzijds hoge werkloosheid en anderzijds veel onvervulbare vacatures, is zo groot dat iedereen zijn steentje zal moeten bijdragen: individuen, bedrijven, overheid en institutionele partners," aldus Haiko van der Pol, directeur Marketing & Communicatie van Manpower Nederland. "Uit ons onderzoek blijkt dat vooral ouderen en laagopgeleiden buiten de boot dreigen te vallen, dat veel werkgevers hun levensloopbeleid nog verkeerd invullen, dat de overheid sociale en fiscale regelgeving kan gebruiken om beter toegerust te zijn voor de voortgaande flexibilisering en globalisering van de arbeidsmarkt en dat de opleidings- en ontwikkelingsfondsen van de verschillende sectoren hierbij een belangrijke rol kunnen spelen. Deze week bleek Minister Kamp die analyse te onderschrijven. De door hem aangekondigde maatregelen van het Vitaliteitspakket bewijzen wat ons betreft dat ook de overheid bereid is haar verantwoordelijkheid te nemen. "

Werk maken van leren
Volgens Manpower denken we bij 'leren' nog teveel aan het (klassikaal) volgen van opleidingen en cursussen en wordt de waarde van leren op de werkvloer, kennisoverdracht door ervaren collega's en persoonlijke ontwikkeling te weinig herkend. Bij het onderwijs liggen de taken om in de cruciale vormingsjaren van een kind een positieve leerhouding te bevorderen en om vervolgens met vernieuwende manieren van leren de kloof tussen schoolbank en werkvloer te verkleinen. Werkgevers kunnen hieraan bijdragen door opleidingsvragen te bundelen en talentpools op te zetten. De sociale partners die de O&O-fondsen beheren zouden de sectorale organisatievorm moeten laten varen, zoals ook Minister Kamp betoogt, en individuele scholingsbudgetten kunnen overwegen. De overheid zou - aanvullend op de maatregelen van het Vitaliteitspakket - via een aanpassing van de ontslagbescherming mobiliteit van werknemers kunnen stimuleren.

Loon naar leren
Afhankelijk van iemands positie op de arbeidsmarkt heeft leren een van de volgende vier doelen: omscholen, bijscholen, bijhouden of innoveren. Manpower vatte dit samen in een schema (zie bijlage). De sterkste positie hebben werknemers die doorleren om vervolgens zelf nieuwe kennis voort te brengen. Ook mensen die investeren in leren om bij te blijven, kunnen een stabiele positie op de arbeidsmarkt behouden. Aan de linkerzijde van het spectrum daarentegen is sprake van acute noodzaak om te blijven leren. Omdat kennis sneller veroudert en we tegelijkertijd langer moeten doorwerken, komen steeds meer vooral ouderen en laagopgeleide werknemers in de gevarenzone van te grote afstand tot de arbeidsmarkt terecht.

Wat vinden de experts
Loon naar leren bestaat naast een inventarisatie van knelpunten en mogelijke innovatieve arbeidsmarktoplossingen uit een zestal expertinterviews. Vertegenwoordigers uit werkgeverskringen en vakbond, hoogleraren en praktijkdeskundigen geven hun visie en delen hun ervaringen. Cultureel ondernemer Joop van den Ende schetst in het voorwoord hoe belangrijk blijvend leren voor zijn carrière is geweest. Citaten:
Joop van de Ende, cultureel ondernemer: "Ook als je al wat ouder bent en al een tijdje meedraait in het arbeidsproces, is het zaak dat je je blijft openstellen voor nieuwe kansen."
Harry Starren, directeur van de Baak (VNO-NCW): "Je kunt eenvoudigweg niet overleven in deze complexe maatschappij als je niet continu leert".
Isabel Coenen, FNV Vakcentrale: "Het moet gewoon worden om je blijvend te ontwikkelen."
Mathieu Weggeman, hoogleraar organisatiekunde aan de faculteit Technologie Management van de TU Eindhoven: ""De arbeidsmarkt verandert van een aanbodmarkt in een vraagmarkt: de professionals hebben het straks voor het zeggen."
Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam: "Overheid en sociale partners geven de verkeerde prikkels aan zowel werkgevers als werknemers om te blijven leren."
Peter Davids, bestuurslid Innofood en projectmanager Talent4Food: "Binden en boeien zijn een beetje passé: het werkt alleen voor het beste jongetje van de klas".
Frank Visser, leider project Certificering Vakmanschap bij Philips Nederland: "Wie geen diploma's heeft, weet straks zeker dat hij geen duurzame, vaste baan zal kunnen behouden."
 

Naam
E-mail
Telefoonnummer
Uw vraag of reactie
Verificatie code*
 

* De verficatie code is: 11954

'Late Night' Show
Op een ontspannen en interactieve wijze uw onderwerp of thema onder de aandacht brengen? Denk dan eens aan een show à la ‘Late Night'!... meer >

Laaggeletterdheid
Weet jij waar je laaggeletterdheid aan kunt herkennen?... meer >

Leren omgaan met mondige ouders à la Luizenmoeder?
Die vinden we niet raar, we vinden ze alleen maar heel bijzonder.... meer >

Waarom storytelling werkt?
Een persoonlijk verhaal verbindt en raakt. Storytelling kun je leren. Leren hoe het jouw verhaal wordt! ... meer >