Home  >  Trainingen  >  Vraaggerichte Zorg

Vraaggerichte Zorg
 

  • Respectvol bejegenen, kwaliteit van leven in Zorg
  • Pro-actieve klant/cliëntbenadering, klantgericht en vraaggericht werken
  • In dialoog met cliënten met verstandelijke beperking, colllega'’s, ouders en andere betrokkenen
Naam
E-mail
Telefoonnummer
Uw vraag of reactie
Verificatie code*
 

* De verficatie code is: 07111

'Late Night' Show
Op een ontspannen en interactieve wijze uw onderwerp of thema onder de aandacht brengen? Denk dan eens aan een show à la ‘Late Night'!... meer >

Laaggeletterdheid
Weet jij waar je laaggeletterdheid aan kunt herkennen?... meer >

Leren omgaan met mondige ouders à la Luizenmoeder?
Die vinden we niet raar, we vinden ze alleen maar heel bijzonder.... meer >

Waarom storytelling werkt?
Een persoonlijk verhaal verbindt en raakt. Storytelling kun je leren. Leren hoe het jouw verhaal wordt! ... meer >