Home  >  Trainingen  >  Agressie trainingen en grensoverschrijdend gedrag  >  Agressietrainingen en agressiesituaties

Grensoverschrijdend gedrag en agressie in verschillende werksituaties en sectoren

Ons bureau heeft ruime en brede ervaring op o.a. de volgende terreinen:

 • Agressie binnen het onderwijs 
  Binnen het onderwijs hebben alle leerkrachten en docenten wel eens te maken met grensoverschrijdend gedrag, lastige oudergesprekken,  agressieve leerlingen, ouders en groepsagressie. Meer informatie hierover.
 • Agressie in de zorg
  Te denken valt aan ouderenmishandeling, agressie als gevolg van dementie, bezorgde, geëmotioneerde en agressieve familieleden. Organisaties voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Hoe om te gaan met agressief en/of agressie als gevolg van geprikkeld gedrag? In dialoog met cliënten. Agressietrainingen en omgaan met geprikkeld gedrag. GGZ en organisaties die te maken hebben met mensen met agressief gedrag van psychiatrische stoornissen.
 • Agressie tegen medisch personeel
  Ziekenhuispersoneel, verpleegkundigen, ambulancepersoneel en artsen die met geëmotioneerde of agressieve patiënten en familieleden te maken krijgen.
 • Agressie in het openbaar vervoer
  Conducteurs die een heethoofdige reiziger zonder kaartje het hoofd moeten bieden.
 • Agressie in winkels
  Hoe dit te voorkomen en wat te doen als beveiligingsmedewerkers en -personeel een winkeldief op heterdaad betrappen?
 • Agressie bij het uitgaan
  Portiers die te maken krijgen met dronken, agressieve bezoekers.
 • Agressie in zwembaden
  Badmeester of bezoekers die te maken krijgen met agressieve zwembadbezoekers, agressie vanuit een groep.
 • Agressie bij sociale diensten, werkplaatsen, opvangtehuizen e.d. 
  Agressieve klanten, familieleden en/of bezoekers.
 • Agressie in de organisatie
  Ook binnen bedrijven en organisaties komt agressie voor. Bijvoorbeeld bij een 'slecht nieuws gesprek' tussen leidinggevende en medewerker of de baliemedewerkers die te maken krijgen met veeleisende klanten.
 • Agressie bij gemeentelijke diensten
  Agressieve bezoekers en bewoners. Met name in een dienstverlenende functie kunnen medewerkers te maken krijgen met (verbale) agressie tijdens het werk. Tijdens de training oefenen uw medewerkers met diverse situaties en ervaren welke aanpak werkt. 

Agressietrainingen met trainingsacteurs en (co-)trainers van bureau Hetsen & Visschers zijn praktisch, resultaatgericht, betaalbaar, kort en interactief.  

De deelnemer leert agressie en grensoverschrijdend gedrag te herkennen, om te buigen of te voorkomen. Daarnaast kunnen ook het slecht nieuws gesprek, coaching en elementen als omgaan met weerstand of omgaan met stress aan de orde komen.

Onze aanpak is verfrissend door zijn interactieve karakter en kent goede resultaten.

Naam
E-mail
Telefoonnummer
Uw vraag of reactie
Verificatie code*
 

* De verficatie code is: 09997

'Late Night' Show
Op een ontspannen en interactieve wijze uw onderwerp of thema onder de aandacht brengen? Denk dan eens aan een show à la ‘Late Night'!... meer >

Laaggeletterdheid
Weet jij waar je laaggeletterdheid aan kunt herkennen?... meer >

Leren omgaan met mondige ouders à la Luizenmoeder?
Die vinden we niet raar, we vinden ze alleen maar heel bijzonder.... meer >

Waarom storytelling werkt?
Een persoonlijk verhaal verbindt en raakt. Storytelling kun je leren. Leren hoe het jouw verhaal wordt! ... meer >